¥220 ¥180

ترانس نمایشگر لمسی T700

 MSB7023

¥230 ¥210

ترانس نمایشگر لمسی TP-5

 MSB7022

¥50 ¥30

ترانس نمایشگر مینی TPN021

 MSB7021

¥85 ¥59.7

ترانس نمایشگر مینی

 MSB7020

¥95 ¥76.5

ترانس دو گانه دستگاه تاتو

 MSB7019

¥80 ¥66

ترانس صفحه نمایشگر رنگی

 MSB7013

¥115 ¥100

ترانس بدون سیم دستگاه تاتو

 MSB7017

¥55 ¥45

ترانس قوی ۲ آمپر

 MSB-P180

¥420 ¥299

ترانس تاتو قطب نما

 MSB-P179

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001