¥0.35 ¥0.15

سوزن دستگاه تایوانی

 MSA6005

¥0.73 ¥0.56

سوزن بیرنگ کاتریج بدون تشتک

 MSA6001

¥3.8 ¥2.5

سوزن میکرو کاتریج (سیلیکون)

 MSA6004

¥3.8 ¥2.5

سوزن میکرو برقی دکتر پن

 MSA6006

¥1.5 ¥0.55

دستگاه کاتریج با تشتک

 MSA6002

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001