¥14 ¥7.2

بی حسی

MSB 9003

¥80 ¥29.7

رینگ لایت

MSA 9050

¥167

قلم پیچی ۱۴ ولت ۲۰۲۱

MSA 1049

¥40 ¥23

بی حسی سان شاین

MSB 9027

¥7.5 ¥6.5

ماژیک سفید

 MSA9002-1

¥350 ¥320

دستگاه پن

 MSB2003

¥138 ¥117

دستگاه پیچی نسل دوم

 MSA1013

¥220 ¥180

ترانس نمایشگر لمسی T700

 MSB7023

¥230 ¥210

ترانس نمایشگر لمسی TP-5

 MSB7022

¥50 ¥30

ترانس نمایشگر مینی TPN021

 MSB7021

¥85 ¥59.7

ترانس نمایشگر مینی

 MSB7020

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001